CN Maskinfabrik

Heating systems

CN Maskinfabrik A/S specialises in developing and manufacturing boilers, stokers and biofuel-fired systems. We also know all about extending and improving already existing systems, regardless of make and capacity. With CN's flexible solutions you are sure of good exploitation of fuel, minimum quantities of ash and operational reliability. CN combustion plants for wood, pellets, chipwood, briquettes and other bio-fuels. Contact us about any special requirements in connection with your heating system.

Read our brochure

CN Maskinfabrik A/S - Skovløkkevej 4, Tiset – DK-6510 Gram Phone (+45) 74821919 - Fax. (+45) 74821920 - mail@cn-maskinfabrik.dk

Feuerungsanlagen

CN Maskinfabrik A/S hat sich auf die Entwicklung und Produktion von Kesseln, Stokern und Biomassefeuerungsanlagen spezialisiert. Außerdem bieten wir Ausbau- und Verbesserungsmöglichkeiten für vorhandene Anlagen an, ungeachtet der Marke und Kapazität. CN's flexible Lösungen sorgen für eine hohe Ausnutzung des Brennmaterials, minimale Aschemengen und für Betriebssicherheit. CN-Feuerungsanlagen sind für Holz, Holzpellets, Hackgut und sonstige Biobrennstoffe geeignet. Wenden Sie sich bei eventuellen Sonderwünschen für Ihre Feuerungsanlage gern an uns.

Broschüre sehen

CN Maskinfabrik A/S - Skovløkkevej 4, Tiset – DK-6510 Gram Phone (+45) 74821919 - Fax. (+45) 74821920 - mail@cn-maskinfabrik.dk

Förbränningsanläggningar

CN Maskinfabrik A/S på utveckling och produktion av värmepannor, brännare och halmförbränningsanläggningar. Samt utbyggnads- och förbättringsmöjligheter för existerande anläggningar, oavsett märke och kapacitet. CN:s flexibla lösningar försäkrar både högt utnyttjande av bränslet, minimala askmängder och god driftsäkerhet. CN förbränningsanläggningar finns till ved, halm, flis, pellets, bricketter, spannmål, papp och emballage mm. Kontakta oss för eventuella specialönskemål angående Er förbränningsanläggning.

Brochure

CN Maskinfabrik A/S - Skovløkkevej 4, Tiset – DK-6510 Gram Phone (+45) 74821919 - Fax. (+45) 74821920 - mail@cn-maskinfabrik.dk

stoker-forside-3

stoker-forside-2

stoker-forside-1

AKTUELT

Fra flis til 240 kW procesvarme til korntørring

CN Maskinfabrik har leveret adskillige pillefyrede varmluftskedler til korntørring. De er leveret efter princippet ”Plug and Heat” med varmluftskedel, pille/brændselscontainer, stoker og styring bygget ind i en container – eneste eksterne installation er et strømkabel. Netop nu tages fabrikkens hidtil største anlæg på imponerende 240 kW i anvendelse.
Læs mere...

CN_240kW

 

 

 

 

 

 

 

 

CN STOKER

CN Maskinfabrik A/S har specialiseret sig i udvikling og produktion af kedler, stoker og halmfyringsanlæg til ethvert formål og behov. Vi leverer anlæg til boligopvarmning, korntørring og til industriel procesvarme, så vi kan også matche dine ønsker.

CN’s fleksible løsninger sikrer både høj udnyttelse af brændslet, minimal askemængde og suveræn driftssikkerhed takket være viden, godt dansk håndværk og tæt kvalitetsstyring på vores egen fabrik.

CN leverer fyringsanlæg til træpiller, flis, træ, halm, briketter, pap, emballage og mange andre typer brændsel, så kontakt os for evt. specialønsker omkring dit fyringsanlæg. Du er også velkommen til at besøge vores showroom her i Tiset v. Gram, hvor vi har udstillet mange forskellige anlægstyper og –størrelser.

Landsdækkende service
Vores servicespecialister servicerer, ombygger, udbygger og forbedrer eksisterende anlæg uanset mærke og kapacitet

         

ENERGITILSKUD

Samfundet ønsker en større del af energibehovet dækket af vedvarende energikilder. Derfor ydes der ofte tilskud til energieffektive projekter, der medvirker til at reducere forbruget af fossilt brændsel.

De aktuelle ordninger kan findes på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk

OMSTILLING AF PROCESENERGI FRA FOSSILT BRÆNDSEL TIL BIOMASSE

Der kan ydes investeringstilskud til gårde og andre virksomheder, som konverterer deres energianlæg fra fossilt brændsel til anlæg baseret på vedvarende energikilder – herunder biomasse.

Vi har med succes leveret containeranlæg med varmtluftskedler til korntørring og lignende formål. De leveres typisk som komplette ”Plug-and-Heat” anlæg med kedel, stoker, brændselsmagasin og styring bygget ind i en flytbar container. Hvor de har erstattet olie- og gasfyrede anlæg har tilskuddet været betragteligt.

Kontakt din energikonsulent og kom i gang med at spare!

  • © Copyright 2014 CN Maskinfabrik
  • Skovløkkevej 4
  • Tiset
  • 6510 Gram
  • Tlf +45 7482 1919
  • Fax +45 7482 1920